Musikeren Holberg

For Ludvig Holberg betød musikken umådeligt meget allerede i barndommen på Latinskolen i Bergen.

Han spillede selv blokfløjte, violin, og gambe og foretrak violinen, men blev aldrig tilfreds med sit buestrøg. Han regnedes for virtuos på blokfløjten, som det instrument han beherskede bedst. Som han selv sagde: "jeg er bedre til at blæse end til at gnide".

Under sit ophold i Oxford blev Holberg medlem af "The Musical Club" et fornemt musikalsk selskab, der blandt andet spillede ved "the act" - årets eksamensuddelinger, der ofte var en festlig affære med både skuespil og dans.

Her lærte han uden tvivl en del af den ældre engelske musik at kende samt den engelske komedie tradition, hvor musikken spillede en væsentlig rolle.

Holberg foretrak dog den italienske musik, især Arcangelo Correlli. Dog er der meget, der tyder på, at hans musiksmag ikke var så forstokket som det ofte hævdes. I det Musikalske selskab, hvor han var medlem, blev der også spillet en hel del ny musik blandt andet af Johan Adolph Scheibe, der blev en af Holbergs få nære venner.


Noder fra Uden Hoved Og Hale - De Tre Kællingers Dans

Musik indgik ofte i Holbergs komedier. Det var almindelig praksis at spille symphonier i mellem acterne, og at indlede og afslutte med musik.

I ”Kilderejsen” er hele anden act et musikalsk intermedium, og i ”Mascarade” indgår en hel musikalsk mascarade, hvor der ofte blev opført både sang og dans.

Holbergs fjende var operaen - dog ikke på grund af musikken men recitativet - det forstod han ikke. Han optrådte ved forskellige lejligheder som musikopkøber for Kongen.

Det er dybt beklageligt at Holbergs formodentlig omfattende nodesamling er gået tabt, formentlig ved en brand.